trinity-users@lists.pearsoncomputing.net

Message: previous - next
Month: June 2016

Upgrading from KDE3 to R14

From: Jan Stolarek <jan.stolarek@...>
Date: Fri, 24 Jun 2016 22:58:09 +0200
Hi all,

I have an old machine that still runs KDE 3. I plan to install Debian 8 with Trinity R14. Does R14 
support settings migration from KDE3? Or will all the settings be lost?

Janek
 

--- 
Politechnika Łódzka 
Lodz University of Technology 

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. 
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę 
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. 

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. 
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error, 
please notify the sender and delete it from your system.