trinity-users@lists.pearsoncomputing.net

Message: previous - next
Month: June 2016

Amarok not playing MPC files

From: Jan Stolarek <jan.stolarek@...>
Date: Tue, 28 Jun 2016 11:54:48 +0200
I just realized that Amarok is unable to play MPC (Musepack) files. I am using Debian 7 and have 
libmpcdec6 installed on my system. Is anyone facing similar issues?

Janek
 

--- 
Politechnika Łódzka 
Lodz University of Technology 

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. 
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę 
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. 

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. 
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error, 
please notify the sender and delete it from your system.