trinity-users@lists.pearsoncomputing.net

Message: previous - next
Month: May 2018

Re: [trinity-users] IBus input with TDE applications

From: Jan Stolarek <jan.stolarek@...>
Date: Tue, 22 May 2018 22:23:09 +0100
> In my case, if QT_IM_MODULE is defined
> even empty, it bloks it.
Spot on! I removed exports for GTK_IM_MODULE, QT_IM_MODULE and XIM_PROGRAM from my .bashrc and now 
I can use IBus in TDE applications. I owe you.

Janek
 

--- 
Politechnika Łódzka 
Lodz University of Technology 

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. 
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę 
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. 

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. 
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error, 
please notify the sender and delete it from your system.