trinity-users@lists.pearsoncomputing.net

Message: previous - next
Month: March 2015

Re: [trinity-users] Problem with fonts in KPDF

From: Jan Stolarek <jan.stolarek@...>
Date: Tue, 3 Mar 2015 12:33:14 +0100
> Have you verified, that the those upper curves are to be seen in a
> different PDF viewer (that it's a problem of kpdf)?
Yes. I'm currently using Acrobat Reader as a replacement - it displays these documents correctly. 
Also, as mention in my mail, the same documents display correctly using KPDF on another machine.

Janek

---
Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error,
please notify the sender and delete it from your system.