trinity-users@lists.pearsoncomputing.net

Message: previous - next
Month: March 2015

Re: [trinity-users] Iceweasel

From: Jan Stolarek <jan.stolarek@...>
Date: Fri, 6 Mar 2015 22:04:31 +0100
> Faster/easier:
>
> killall -9 iceweasel
How brutal. My advice:
1. Kill only the plugin-container process - that should suffice.
2. Use htop as a replacement for top

Janek

---
Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient or if you have received this message in error,
please notify the sender and delete it from your system.